1000 tak til Karin, som hadde laget dette for butikken.